[ ] Att. — Athens: Agora — c. 250 a.
See also:
1                      lacuna
[— — — — — — — — — — — ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σω]τ[ηρ]ίαι
[τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀ]θ̣ηνα̣[ί]ων κα[ὶ]
[τῶν φίλων ἁπάντων· ἐπειδὴ δὲ οἱ πρυτά]νεις τά[ς τε]
5 [θυσίας ἔθυσαν ἁπάσας ὅσαι καθ]ῆκ[ο]ν ἐπὶ τῆς [πρυ]-
[τανείας καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπιμεμέ]ληνται δὲ κα[ὶ]
[τῶν ἄλλων ἁπάντων καθάπερ ἔδοξεν τῶι] δήμωι εὐκό-
[σμως καὶ μεγαλοπρεπῶς ὅσα αὐτοῖς οἵ τε] νόμοι π[ρ]-
[οσέταττον καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου· ἐπ]αι[νέσα]ι τ[ο]-
[ὺς πρυτάνεις τῆς — — — — καὶ στεφ]ανῶ[σ]α[ι αὐ]-
10 [τοὺς χρυσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσεβείας ἕ]-
[νεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμ]ία[ς] τ[ῆς εἰ]ς
[τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· ἀναγράψαι] δὲ τόδε τὸ [ψήφι]σ-
[μα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυταν]είαν [ἐ]ν σ[τ][ληι]
[λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικ][ι· εἰ]ς δ[ὲ τὴν]
15 [ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τ]εῖ δι[οική]-
[σει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].
Search Help
Contact Us