[ ] Att. — Rhamnous — ca. 41/40 BC — PAAH 1985[1990].24,5 — PAAH 1991[1994].54,24 — SEG 40.161
1 [ἱε]ρὰ
[— — — — ἐπὶ] Ν̣ικάνδρου ἄρχοντος
[— — — — ἐν τοῖς] τ̣ρικλίνοις· ἀναγράψαι
[δὲ ἐν στήληι τὰ ὀνόματα τῶν] μ̣ετεχόντων τῆς συν-
5 [όδου — — — ἀρχερανι]σ̣τὴς Κηφισόδοτος
[Ε]ὐξεν[— — — Εἰ]τεαῖος· ἐρανισταὶ
Τιμοκλῆς {²vacat}²
Κρίτων Χαιρο[κλ]έους Κειριά%⁸⁰δ%⁸⁰η̣[ς]
Εὔπορος Εὐ[π]όρου [— — — — — — — — — —]
10 Σωσίβιος Σωσ[— — — — — — — — — — — — —]
Φιλοκλῆς Τιμέ[ου — — — — — — — — — — —]
Δημήτριος Ἀρ[— — — — — — — — — — — —]
[Θ]εόδοτος Δι[— — — — — — — — — — — —]
[Ἀπ]ολλωνίδη[ς — — — — — — — — — — —]
15 [Θεό]φιλος Σ[— — — — — — — — — — — —]
15a {²lacuna}²
16 [— — — — — — — — —]ο[— — — — — — — — —]
[— — — — — — Κηφισ]οδότου̣ [— — — — — —]
Search Help