[ ] Att. — Rhamnous — 4th c. BC — Forteresse, 69; GV 1250a — BE 1994.35 — SEG 40.212
1 τέ[ρμα βίο]υ [κοινὸν τὸ] θανεῖν πᾶσιν, σὺ δὲ λε[ίπεις]
ἡλικίας ἔλεον, σωφροσύνης δὲ πόθον.
ἐν δεκάσιν δισσαῖσιν ἐτ[ῶν στέρξαν σε γονῆες]
οἳ τάφον ἀντὶ γάμου τ[εῦξαν ἀποφθιμένωι].
Search Help
Contact Us