[ ] Kos Isl. — Asklepieion — ca. 300-250 BC — Chiron 28 (1998) 101, 4
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — —]
1 των Διοκ̣λ̣[— — — — — — — — ἀναθέ]-
σει τᾶς στάλα[ς ἐν] τῶ[ι ἱερῶι τοῦ Ἀσ]-
κλαπιοῦ· ὅπως [οὖ]ν̣ καὶ ὁ δ̣[ᾶμος φαί]-
νηται Ἁλασαρ[νί]ταις τε [ὑπακούων]
5 τὰ ἀξιούμενα καὶ Διοκλ[εῖ συνκα]-
[τ]ασκευάζων πάντα τὰ [φιλάνθρω]-
[π]α καὶ 〚— —〛 καλῶς ἔχοντα, [δεδόχθαι]
[τᾶι β]ουλᾶι, δόμεν αὐτ[ο]ῖ̣[ς τὰν ἀναγ]-
[γελία]ν τοῦ στ[εφά]ν̣[ου] κ[αὶ τὰν ἀνά]-
10 [θεσιν] τᾶς στά[λας κα]θό[τι ἀξιοῦν]-
[τι· τοὶ δ]ὲ̣ προσ[τάται κα]ὶ ὁ [ἀγωνοθέ]-
[τας] ἐπ[ιμ]εληθ[έντω τ]ᾶς [ἀναγορεύσι]-
[ος το]ῦ στεφά[νου· ἀπο]δε[ιξάντω]
[δὲ κα]ὶ τοὶ πρ[οστάται τόπον ἐπὶ τᾶι]
15 [ἀναθέ]σει τᾶς σ[τάλας — — — — —].
    {²vacat 0,06
Search Help