[ ] Eg. — Kōm el-Khanziri — ca. 2nd c. AD — SB 1.177
See also:
1 [Λούκ(ιον)(?) Λικίνν]ιον Ἱέρακα τὸν κα[ὶ — — —]
Ἀντωνεῖνον καὶ ὡς χρηματίζῃ,
βουλευτὴν καὶ ἀγορανόμ̣[ον] τῆς λαμπροτάτης πόλεως
τῶν Ἀλεξανδρέων, υἱὸν Ἀνδρομαχίωνος
5 [ἁρ]μονίως ἐκ προγόνων εὐγενῆ
[ἀρετῆς καὶ] φιλοτειμίας χάριν
ἡ πόλις
διά Σ[ω]τηρ[ίδος τῆς] Ἀνδρομαχίωνος τοῦ καὶ
Ἰσι[δώρου(?) θυγατρὸς καὶ] Αὐρηλίας Ἰσιδώρας θυγατρός·
10 Ἱέρ[αξ ὁ τῆς Ἡγ]ημονίδος τῆς καὶ Σωτηρίδος,
θυγατριδοῦς.
Search Help
Contact Us