IG II² 33
[ ] Att. — stoich. 28 — c. 385 a. — IG II² 33 Add. (pt. 1.2 p. 656)
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]-
1 [ὸ δ]ὲ ἀ[ργύριον εἰς τὴν ἀναγραφὴν τῆ]-
[ς] στ[ήλη]ς̣ δό[τω ὁ ταμίας το͂ δήμο ΔΔ δρ]-
[α]χμὰς [τ]ῶι γ[ραμματεῖ τ]ῆς βο[λῆς· καλ]-
[έ]σαι δ[ὲ κ]αὶ ἐ[πὶ ξένι’ αὐ]τὸς ἐ[ς τὸ πρυ]-
5 [τ]ανεῖον εἰς [αὔριον· εἶ]ναι δὲ [καὶ το]-
[ῖ]ς ἄλλο[ι]ς το[ῖς φεύγοσι] Θασί[ων ἐπ’ ἀ]-
ττικισμῶι τ[ὴν ἀτέλει]αν καθά[περ Μ]-
αν[τ]ινε[ῦ]σιν [ἦν· ἀπογρά]ψαι δὲ [αὐτῶν]
τὰ ὀνόματα Ν[αύμαχον? κ]αὶ Ἔχφα[ντον].
10                      vacat
col. I.11 [Ἀ]ντ[ίδω]ρος Ἡγησάνδ[ρο]
[․․․․ω]ν Ἀριστ[έ]ος vacat
[Ἀρι]σ[τ]οτέλης [Δ]?ίωνο[ς]
Ἀν[δ]ρέων Ἡροφ[ῶ]ντος
15 [Ἡρο]φῶν Στελλανδρί[δο]
[Λ]υσίμαχος Μ[ι]μνο[μά]χ[ο]
Φίλι[π]πος Γέρυδος vacat
[Δ]όρι[λ]λος Βοτ̣τ̣ᾶδος vacat
[Π]α[γ]χ[άρη]ς Εὐφρ[ίλ]λο
20 Φανοσθένης Π[υ]θ[— —]
[Ἄ]νδ[ρων] Ἀρισ̣τ̣ί[π]π[ο]?
[Λε]ον[τῖ]νος? Πολυαρή[το]
[Ἀρι]σ[τ]όμαχος Πολυαρ[ήτο]
[Σπί]ν[θ]αρος Πολυα[ρ][το]
25 [․․5․․]ς Ἀντιφάνος
[Ἀμύντω]ρ Ἀπημάντο vacat
[Ἀσκυτά]λης Πε[τ]άλ[ο] vacat
[Ἐξαίνε]τος Ἀρι[στόνο]
[․․5․․ Ἀ]γλωφά[νος]
30             vacat
col. II.11 [Δημοφ]ῶν Ἡγησιπόλ[ιος]
[․․5․․]ο[ς Ἀ]ντι[τ]ίμο?
[․․6․․․]ιος Πυθί[ωνος]
[․․6․․․]η[ς] Ἐπικράτ[ος]
15 [․․6․․․ Φ]ιλήμονος
[․․6․․․] Παταίκο vacat
[Ἰδνάδης?] Φανοκ[ρ]ίτο
[․․6․․․ Ἑ]κατήνορος
[Ἄνθης? Ἡ]ρακλείδεω
20 [․․․7․․․] Ξενοκράτο[ς]
[․․6․․․]ης Ἀγλωφῶντο[ς]
[․․․7․․․]ς Ἀρισ[τ]οκλέ[ος]
[․․5․․σ]τρατος [Κρ]ατ[ι]σ[τόλεω]
[․․․․] Νύμφ[ω]νος
25 [․․․8․․․․]Σ#⁷#⁷
Search Help
Contact Us