IG II² 15
[ ] Att. — stoich. 43 — c. 395/4
1 [— — — — — — — — — — — — — — —]οσο̣[․․․8․․․․]
[— — — — — — — — — — — καθάπερ] τοῖς [Κορινθίοι]-
[ς ․․․․․․15․․․․․․․ συμμαχία Ἀθη]ναίων καὶ Λ[οκρῶν ἐς]
[τὸν ἀεὶ χρόνον· ἐάν τις ἴηι ἐπ’ Ἀθ]ηναίος ἐπὶ πολέμ[ωι ἢ κ]-
5 [ατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν, βοηθ]ε͂ν Λοκρὸς παντὶ σθέν[ει κ]-
[αθότι ἂν ἐπαγγέλλωσι Ἀθηνα]ί̣οι κατὰ τὸ δυνατόν. [καὶ ἐ]-
[άν τις ἴηι ἐπὶ Λοκρὸς ἐπὶ πολέ]μωι ἢ κατὰ γῆν ἢ κατὰ [θάλ]-
[ατταν, βοηθε͂ν Ἀθηναίος παντὶ] σθένει καθότι ἂν ἐ[παγγ]-
[έλλωσι Λοκροὶ κατὰ τὸ δυνατόν]· ὅτι δ’ ἂν ἄλλο δοκῆι Ἀ[θη]-
10 [ναίοις καὶ Λοκροῖς συμβουλευομέ]νο[ι]ς, τοῦτο κύριο[ν ε]-
[ῖναι].
Search Help
Contact Us