[ ] Att. — quasi-stoich. 21 — 399/8 — IG II² 13 Add. (pt. 1.2 p. 655)
See also:
frg. a.1      [Ἀριστο]κράτης ἦρχ[ε].
[Λυσίμαχος Κ]ολωνῆθεν ἐγραμμάτευε.
      [Ἀρισ]τέο Αἰγιῶς.
[ἔδοξεν τῆ]ι βολῆι· Πανδιον-
5 [ὶς ἐπρυτάν]ευε, Λυσίμαχος
[ἐγραμμάτε]υε, Κλέων ἐπεστ-
[άτε· ․․6․․․]ων εἶπε· Ἀριστέ-
[αν τὸν Ἀχαι]ὸν τὸν Αἰγιᾶ ἀνα-
[γράψαι τὸν] γραμματέα τῆς
10 [βολῆς ἐν πό]ληι ἐν στήληι λ-
[ιθίνηι πρό]ξενον καὶ εὐερ-
[γέτην αὐτὸν] καὶ ἐκγόνος, [ἀ]-
[ναγράψαι δὲ] αὐτο͂ τὸν ὑ[ὸν ․]-
[․․․8․․․․ ἐπ]ειδή εἰσ[ι ἄνδ]-
15 [ρες ἀγαθοὶ περὶ] τὴ[ν πόλιν]
[τὴν Ἀθηναίων — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
frg. b [․․․ ἵναπερ ἦσαν τῶν προγό]-
1 [νων] α̣ὐ̣τ̣ῶν αἱ [στῆλαι αἱ πρό]-
τερον ἀναγε̣[γραμμέναι πε]-
ρὶ τῆς προξε[νίας· ἐ͂ναι δὲ κ]-
αὶ τὰς δίκας [αὐτῶι καθάπε]-
5 ρ τοῖς ἄλλοι[ς προξένοις κ]-
[α]ὶ εὐεργέτα[ις. καλέσαι δὲ]
[α]ὐτὸν καὶ τὸ[ν ὑὸν ἐπὶ ξένι]-
α ἐς τὸ πρυτα[νέον ἐς αὔριον].
         vacat 0.29
Search Help
Contact Us