[ ] Att. — non-stoich. — 403/2 — IG II² 2 Add. (pt. 1.2 p. 655)
See also:
frg. a         {²supra cymatium (1):}²
1 [Ἀγύρριος Κο]λλυτεὺς ἐγραμμάτευ[ε].
 {²cymatium 0.025}²
2 [Ἀριστ— —]ωι Σίμωνος Βοιωτίωι
[— —εῖ προ]ξένωι καὶ εὐεργέτηι.
[ἔδοξεν τῆ]ι βολῆι καὶ τῶι
5 [δήμωι· Πανδι]ονὶς ἐπρυτά-
[νευε, Ἀγύρρι]ος ἐγραμμάτ-
[ευε, Καλλίας ἐ]πεστάτε, Εὐ-
[κλείδης ἦρχε]· Φίλαγρος ε-
[ἶπε· ἐπαινέσαι] μὲν Ἀριστ-
10 ․․․․․12․․․․․έα ὅτι ἀνὴ-
[ρ ἀγαθός ἐστι περ]ὶ Ἀθηνα-
[ίος καὶ ἀναγράψαι] α[ὐ]τὸ[ν]
[πρόξενον — — — — — — — — —]
frg. b.1 [․ τ]ὸγ [γραμματέα τέλεσι τ]-
[οῖς] αὐτ[ο͂ ἐμ πόλει· ἐπαινέ]-
[σα]ι δὲ α[ὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν]
[Πε]ρίανδ[ρον· καλέσαι δὲ ἐ]-
5 [πὶ] ξένια [ἐς τὸ πρυτανεῖο]-
[ν ἐ]ς αὔρι[ον· στεφανῶσαι δ]-
[ὲ α][τ]ὸγ χ[ρυσῶι στεφάνωι]
[τρ]ιακοσ[ίων δραχμῶν· οἱ δ]-
[ὲ τ]αμίαι [παρασχόντων τὸ]
10 [ἀρ]γύριο[ν· ἀνειπε͂ν δὲ τὸν]
[κήρ]υκα Δ[ιονυσίοις ὅταν]
[ἦι ὁ] ἀγὼ[ν τῶν τραγωιδῶν].
Search Help
Contact Us