[ ] Eg. — Antinooupolis (Sheikh ‘Ibāda) — 2nd c. AD
1 [— — τ]ῶι ἀγῶνι· στάδιον· Χαιρήμων Πτολεμαίου δίαυλον· Τιθοῆ-
[ς — — ἀγω]νοθέτης λογικοῦ ἀγῶνος· Εὐδαίμων Ἥρωνος· οἱ νικήσαν-
[τες καὶ — —] ὁ ἀγωνοθέτης· ἑστιάτορες· Διόσκορος Ὡρίωνος· Ἀνουβίων
[— — — — — Σ]αραπίων Σαραπίωνος· Ἑρμεῖνος Δίου· Δῖος Λουκίου·
5 [— — — — — — —]ανος Ὡρίωνος· Ὡρίων Διοσκόρου· Ἰσίδωρος Ἀγαθοῦ
[— — — — — —]ι̣ων Ποτάμωνος· Ἱέραξ Ἀπολλωνίου· Μάννιος Ἰουλια-
[νοῦ· — — — —ν̣ Ἀμμωνίου· Ἀσκληπιάδης Διοσκόρου· Ἥρων Ἀρχιβί-
[ου· — — — —ο]υ· Σαραπάμμων Ἀχιλλέως· Ἱερακαπόλλων Διδύμου· Αμ-
[— — — — — — —ο]υ· Σαραπάμμων Ἑρμοῦ· Ἀμμώνιος Ὡρίωνος· Εὐδαί-
10 [μων(?) — — —· — — —]δωρος Ὥρου· Δίδυμος Χαιρήμονος· Ἀμμώνιος
[— — —· — — — Ἑ]ρμίου· Ἰσίδωρος Ἀμμωνίου· Ἀγαθὸς Δαίμων Σαραπίωνος.
[— — — — — —]ω̣νίου· Ἑρμᾶς Πανισκιαίνης· Ἀμμώνιος Φιλερμαί-
[ου. — — — — —]ος· Εὐδαίμων Ἀμμωνίου· Σαραπίων Ὡρίωνος·
[— — — — — — —]τηρ Ἡρακλείου· Ἀφροδείσιος Δημητρίας· Ἑρμεῖ-
15 [νος — — —· — —]ς Ἑρμίου· Σαραπιόδωρος Κορνηλίου· Ἀμμώνιος
[— — — — — —]ων Διοσκοροῦτος· Ἁρποκρᾶς Ἀμμωνίου· Ἡλιό-
[δωρος? — — — — —]ν̣ος· Ἀμμώνιος Σαραπίωνος· Ἰσίδωρος Ἀμμωνίου
[— — — — — — —]η̣τιων Ἀσκλᾶ· Εὐδαίμων Ἑρμίου· Διόσκορος Εὐ-
[— — — — — — — —]ιτος· Ἡράκλειος Πτολλᾶ· Ἀπολλώνιος Μέλα· Αρ-
20 [— — — — — — — —]ος· Ἰούλιος Οὐίκτωρ· Ἰούλιος Κοδράτου· Κλεόδω-
[ρος — — — — — — Ἑ]ρμίου· Ἑρμίας Σαραπίωνος· Ἀνουβίων Ἑρμί-
[νου(?)· — — — — — — Πο]λ̣υδεύκους· Ἑρμεῖνος Δείου· Πλουτογένης Σα-
[— — — — — — — —]ος· Πισίστρατος Νέστορος· Ἁρποκρατίων Δι-
[— — — — — — — —]ν· Κόμων Σακονέως· Ἡρακλης Σωτηρίχου·
25 [— — — — — — — —]υ̣· Ἄμμων Σακονέως· Σαραπιόδωρος Ἀμμω-
[νίου(?)· — — — — — Ἄ]ρειος Ἀμμωνίου· Ἰσίδωρος Ἀρείου· Μα-
[— — — — — — — — —]ς· Ἀλέξανδρος Ἀνουβίωνος· Ἑρμίας Ἑρμίου·
[— — — — — — — — —]ων Νουμηνίου· Ἀφροδείσιος Ἀλεξάνδρου·
[— — — — — — — — —] Ἑρμογένους· Σωτήριχος Πετάλου· Κλέων
30 [— — — — — — — — —]ς Ἀπολλωνίου· Βάρβιλλος Ἀπολλωνίου· Δι-
[— — — — — — — — —]υ̣· Φίλιππος Λογγείνου· Χαιρ̣ή̣μ̣ω̣ν Σαραπίω-
[νος(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help