[ ] Eg. — Philai Isl. — ca. 118-116 BC
1 [Κολ]ά̣νθαι, Πανὶ Εὐόδωι καὶ θε[ῶι]
[Σω]τῆρι Δημήτριος ὁ συγγε̣[νὴς]
[καὶ ἐ]π̣ιστράτηγο̣ς̣ καὶ στρατ[ηγὸς]
[τῆς Θ]ηβαίδος καὶ γραμματεὺς τῆ̣[ς συνόδου]
5 [καὶ αἱ ἐ]ν̣ Πτολεμαίδι τεταγμέ[ναι δυνάμεις]
[π̣ε̣ζ̣ι̣]καὶ καὶ ἱππικαὶ καὶ ναυτικα[ὶ]
    τὸν βωμὸν
[Ἀ]π̣ο[λ]λωνίου τῶν δια̣%⁸¹δ̣όχων [καὶ]
[φ]ρο[υ]ράρχου Φιλῶν.
Search Help