[ ] Eg. — Philai Isl. — 5 AD — Philae 2.152; SB 5.8664
1 Κρόνιος Ἁρποχρα-
τίωνος {²⁶Ἁρποκρατίωνος}²⁶ καὶ Ἁρχῆ-
μις Πετεμείνε-
ως ἤλθομεν
5 καὶ προσεκυνή-
σαμεν τὴν κυρί-
αν Ἶσιν σὺν τοῖς
φίλοις Κρονίωι
καὶ Διδύμωι, ἀμ-
10 φοτέρων(!) Τρύφω-
νος, καὶ Ἁρποχρα-
τίωνι Σαραπίωνος,
καὶ ἐποιησάμεθα
τὸ προσκύνημα Ἁρ-
15 ποχρατίωνος τοῦ
Ἐπωνίχου καὶ τῶν
αὐτοῦ πάντων·
    (ἔτους) λδʹ Καί-
    σαρος,
20     Μεσορὴ ιζʹ.
Search Help
Contact Us