[ ] Eg. — Arsinoïte Nome (Faiyūm) — 68 BC — SB 1.4211
1 [ὑ]πὲρ βασιλέως Πτολεμαίου θεοῦ Φιλοπάτο̣-
ρος καὶ Φιλαδέλφου Ἴσιδι Ἐσεγχήβει θεᾷ μεγάλῃ
οἱ ἐκ τῆς Ἐσεγχηβιακῆς συνόδου, ὧν συναγωγὸς
Ἕλενος, ὁ τό[π]ος ν(του) ἐπὶ βο(ρρᾶ), ἀφ’ οὗ οἰκο(δόμησεν) Ἕλενος περιβόλου ἕως
5 τοῦ δρ(μου), λι̣[β](ὸς) ἐ̣π̣’ ἀ̣[πη(λιώτην) ἀπὸ τ]οῦ κωμα(στηρίου) ἕως τοῦ ἱεροῦ.
                                      (ἔτους) ιγʹ, Μεχ(εὶρ) κβʹ.
Search Help