[ ] Eg. — Theadelphia (Batn Ihrīt) — 140 BC — SB 3.6596
1 [ὑ]πὲ̣ρ̣ βασ̣[ι]λ̣έ[ως Πτ]ολεμα[ί]ου καὶ βασιλίσση-
ς Κ̣λ̣ε̣ο̣[πάτρας καὶ τῶν] τέ[κ]νων, Φατρῆς Ὥρου
τὸ ἑστι[α]τ̣[ό]ρ̣ι̣[ο]ν κ̣α[ὶ τὸν βωμ]ὸ̣ν(?) Ἥρωνι μ[εγ]άλωι, (ἔτους) λʹ Π̣α̣(χὼν) η̣ʹ.
Search Help