[ ] Thessalia (Perrhaibia) — Pythoion — reign of Augustus [Kram. 156] — McDevitt 1076
A.1 [Παρ]άμο[ν]ος, ὁ ἀπελευ[θ]ερ[ωθ]εὶς ὑπὸ [Πα]-
ρα[μό]νο[υ, ἐ]ν στρ(ατηγῶι) Ἐπ̣ε̣νέτῳ κα[ὶ] μηνὶ Φυλ]ι-
κῷ, ταμιεύ[ο]ντ[ο]ς Φι[λ]οκρά[τ]ο<υ> το[ῦ] Λέον[τ]ος, ἔ-
<δ>ωκε τ[ὰ] γεινόμενα τῇ πό(λει) [δη(νάρια)] κβʹ [(ἥμισυ)].
Search Help