[ ] Crete, W. — Eleutherna — ca. 300-250 BC — SEG 41.743 — Tekmeria 1 (1995) 16, 2 (A. Chaniotis) — SEG 45.1258
See also:
1 [— — —]Α̣[— — —]
[— — —]ΩΤΩΝ[— — —]
[— — — ταῦρον καὶ κριὸ]ν καὶ κάπρ̣[ον — — —]
[— — — τὰ ὑ]περμηρίδια [— — —]
5 [— — —. ὅρκος]· ναὶ τὸν Ζῆ[να τὸν Ἀγο]-
[ραῖον· ναὶ τὸν Ζῆνα τὸμ Βιδά]ταν· ναὶ [τὸν Ζῆνα τὸν]
[Ὀράτριον· ναὶ τὸν Ζῆνα τὸ]ν Θενά̣[ταν· — —c.8— —]
[— — —· ναὶ τ]ὰν Ἀθαν̣[αίαν τὰν Πο]-
[λιάδα· ναὶ τὸμ] Π̣οτειδᾶ· ν̣α̣ὶ̣ [τὸν Ἀπέλλωνα τὸν]
10 [Δελ]φίνιον· ναὶ τὸν Ἀπέλλ[ωνα τὸμ Πύτιον· ναὶ]
[τ]ὸν Ἀπέλλωνα τὸμ Βιλκώ̣[νιον· ναὶ τὸν Ἀπέλλ]-
ωνα τὸν Σασθραῖον· ναὶ [τὰν Ἄρτεμιν· ναὶ τὸν]
Ἄρεα· ναὶ τὰν Ἀφορδίτ[αν· ναὶ τὰν Λατὼν· ναὶ τὸ]-
[ν Ἑρμ]ᾶ̣ν· ναὶ τὸν [Ἅλιον — — —]
Search Help