[ ] Crete, Ctr. — Rhytion — 120 AD
1 ἐπὶ Αὐ[τοκράτορος] Καίσαρος
Τραϊαν[οῦ Ἁδριανοῦ Σ]εβασ-
τοῦ τὸ δ, [ὑπάτων Λ(ουκίου)] Κατιλί-
ου Σεουήρου [καὶ Τ(ίτου) Αὐ]ρηλίου
5 Φούλβου Βοι[ων. Ἀντ]ωνεί-
νου, Ἄμβρος ὁ [κατασ]ταθεὶς
ἱερεὺς Διὸς [Σκυλίο]υ τῆς
Ῥυτιασίων κώ[μης καὶ Πύ]ργου
Φλ(άουιος) Ἀστεῖος τοῖς [․․․․․․]η̣σοις
10 καὶ Σωκάρτῃ [ἀποκατ]έστη-
σεν τὴν δέλτ[ον καὶ ὑπέ]ταξεν
τὰ ἐν τῇ ἀρχα[ίᾳ στήλῃ κεχα]ραγμένα
τῇ ἐν τῷ ἱερῷ [— — — Αὐ]τ(οκράτορι) Κλ(αυδίῳ) Νέ-
ρωνι Γερμα[νικῷ Καί]σ(αρι) <Σ>εβαστῷ
15 ἐπίκριμα [— — — Δο]μιτιανῷ
σπε․․ιδη[— — — — ἱ]ε̣ροποιΐαν̣
προήνεγ̣[καν — — — —] καθ’ ἣν
φαίνεται [— — — —]ι Διὸς Σκυ-
λίου μ[— — — — εἴ] τις τοῦ ἱε-
20 ροῦ πα[— — — — τ]ὸ ἀπὸ Γορτυ-
νίων ὑ[— — — — —]ν ἐξηγορακέ-
ναι κα[ὶ — — — —] τῆς κατοχῆς
αὐτοῦ [— — — — —] μετὰ τὴν Με-
[τ]έλλο[υ — — — —]πειτε ἢ τοῖς ἐπὶ
25 θεοῦ Σ[εβαστοῦ εὐ]τυχεστάτοισς
καὶ τοῖς [— — — —]τ̣α τοῦτον αὐ-
τοῖς ε․[— — — — —]ομένοις πε
[— — — — — — — —]τ[— — — —]
[— — — — — — — — — — — —]
Search Help