Beginning of a decree for foreign judges? Upper part of a white marble pedimental stele with akroteria.
[ ] Thessalia (Perrhaibia) — Gonnoi — ca. 200-180 BC — ArchEph (1914) 177, 238
1          [ἀ]γαθῆι τύχηι·
[ἱε]ρομνημονοῦντος Ἀπ̣ολλωνίδου̣
[τοῦ ․․․]ο̣τ̣[ου]· ταγευόντων Σίμ̣-
[μου τοῦ Λυσ]ιμάχου, Ἀριστομένου
5 [τοῦ ․․․]ΑΥ․ου, Ἀσάνδρου τοῦ Δικ-
αιογένου, Ἀσάνδρου τοῦ Εὐβιό-
[το]υ̣, Δημητρίου τοῦ Ἱπποκράτ[ου],
[ταμιευό]ντων Δημαινέτου τοῦ ․․․
[— — — — — — —]Ν[—]ΙΩΝΟΣ[— — —]
10 [— — — — — — —]Λ[— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help