[ ] Italia — Roma — 196 AD — IG XIV 1058
1 [Αὐτοκρ]άτορα ∙ Καίσαρα
[θεοῦ Ἀντ]ωνείνου ∙ Εὐσεβ(οῦς) ∙ Γερμ(ανικοῦ)
[Σαρμ(ατικοῦ) υἱόν, θ]εοῦ Κομμόδου ἀδελφ(όν),
[θεοῦ Ἀντων]είνου ∙ Εὐσεβ(οῦς) ∙ υἱωνόν,
5 [θεοῦ Ἁδριανο]ῦ ἔγγονον ∙ θεοῦ ∙ Τραιανοῦ
[Παρθ(ικοῦ) καὶ θε]οῦ Νέρουα ∙ ἀπόγονον,
[Λ(ούκιον) Σεπτίμ]ιον Σεουῆρον
[Εὐσεβῆ? Περτί]νακα ∙ Σεβ(αστὸν) ∙ Ἀραβικὸν
[Ἀδιαβ(ηνικόν), ἀρχι]ερ(έα) ∙ μέγιστ(ον) ∙ δημαρχικ(ῆς)
10 [ἐξουσ(ίας) τὸ δʹ, αὐτο]κράτορα ∙ τὸ ∙ ηʹ,
[ὕπ(ατον) τὸ βʹ], π(ατέρα) ∙ π(ατρίδος)
          [Δημ]ήτριος
        [Δημητ]ρίου.
Search Help
Contact Us