[ ] Kos Isl. — Halasarna (Kardamaina), area of — Roman period
[— — — — — — Πρωτόκτητος κατεσκεύασε]
[τοῦτο τὸ μνῆμα ἑαυτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ]
1 Μάρκῳ Κοιλίῳ Πρωτο<κτ>[ήτῳ καὶ ․․․․․․․․․]
Πρω{ι}τοκτήτωι {²⁶Πρωτοκτήτωι}²⁶ καὶ τοῖς [υἱοῖς καὶ ἐκγόνοις αὐτῶν]
καὶ τοῖς αἰεὶ γεννηθησ[ομένοις ἐκ τᾶς Πρωτο]-
κτήτου γενεᾶς, ἐφ’ ᾧ οὐδ[ένα ἄλλον αὐτοῖς ἐξεῖ]-
5 ναι δίχα τῶν προγεγραμέν[ων ἐγκηδεῦσαι εἰς τὸ]
μνῆμα τοῦτο, οὐδὲ τὰ προγεγ̣[ραμμένα τοῖς νερτ]-
έροις δαίμοσιν οὔτε πωλῆσαι οὔ̣[τε ὑποθεῖναι οὔτε]
[κ]ατὰ οὐδένα τρόπον ἐξαλλοτριῶσ[αι· ποιησάσθων]
δὲ τὴν ἐπιβάλλουσαν ὑπὲρ αὑτῶν [δαπάναν οἱ τὸ]
10 [ἐπί]βαλλον διαδεξάμενοι· <ε>ἰ δέ τις παρα[βαίη, ἐπά]-
     ρατος ἔστω {ι} καὶ οἱ ἐξ αὐτοῦ.
Search Help