[ ] Kos Isl. — Haleis — Pyli, area of — reign of Claudius — BCH 5 (1881) 473-475 — IGR IV 1086 — Syll.³ 804
See also:
[— — Γάϊον Στερτίνιον]
1 Ἡρακλείτου υἱὸν Κορνη-
[λ]ίᾳ Ξενοφῶντα τὸν
ἀρχίατρον τῶν θεῶν Σε-
βαστῶν καὶ ἐπὶ τῶν Ἑλλη-
5 νικῶν ἀποκριμάτων, χει-
λιαρχήσαντα, καὶ ἔπαρχον
γεγονότα τῶν ἀρχιτεκτό-
νων, καὶ τιμαθέντα ἐν τῶι [τῶ]ν̣
Βρεταννῶν θριάμβωι στεφάν[ωι]
10 χρυσέωι καὶ δόρατι, δάμου [υ]ἱό[ν],
[φιλονέρων]α〛, φιλοκαίσαρα, [φιλο]-
[σ]έβαστον, φιλορώμαιον, φιλ-
όπατριν, εὐεργέτην τῆς πατρί-
[δ]ος, ἀρχιερέα τῶν θεῶν, καὶ ἱερέα δι[ὰ]
15 [βί]ου τῶν Σεβαστῶν, καὶ Ἀσκλαπιοῦ,
[καὶ] Ὑγίας, καὶ Ἠπιόνης. ἱεροταμιεύ-
οντος Μάρκου Σεπ̣{Ι}τι{Ι}κίου {²⁶Σεπτικίου (ΣΕΙΙΙΠΙΙΚΙΟΥ copy)}²⁶, Μάρκου
[υἱ]οῦ, Ῥούφου, καὶ Ἀρίστωνος τοῦ
Φιλοκλέους φιλοκαισάρων.
Search Help