SEG 46:1087
[ ] Kos Isl. — Kos — ca. 150-100 BC — Iscr. di Cos EV 207 — MDAI(A) 111 (1996) 337-361 (K. Höghammar)
1 [ὁ δῆμος ὁ Ἀργεί(?)]ω̣ν ἐτίμη̣σ̣ε̣ν̣
[Τελευτίαν(?)] Θευδ̣ώ̣ρ̣ο̣υ̣
[προξενίαι καὶ πο]λ̣ι̣τ̣εία̣ι̣ κ̣α̣ὶ̣ ε̣ἰ̣κ̣ό̣ν̣ι̣
[χαλκῆι ἐν Ἄργει(?) καὶ] ἐ̣ν τ̣ῆι δο̣θείσ̣ηι π̣ό̣λ̣ε̣ι̣
5 [κατὰ τὸ δόγμα τῆς] συγκλήτ̣ου̣ Ἄ̣ρ̣γ̣ε̣ι
[․․․c.11․․․․]vacat   [τ]ῆ̣ι̣ κ̣ρίσε̣ι̣·
                                         vacat
7 [․․․․c.12․․․․]ο̣ς ἐπ̣ο̣ίησε̣ν̣.
Search Help
Contact Us