[ ] N. Black Sea — Tanais — 229 AD
gable.1    ἀγαθῇ    τύχῃ.
lower field.1 ἐπὶ βασιλεῖ Κότυος
υἱῷ μεγάλου βασι-
λέως Ῥησκουπό-
ριδος Χοφρασμο-
5 ς Φοργαβακου τὴν
πύλην ἐξαρτίσα-
ς ἐκ τῶν ἰδίων ἀ-
ναλωμάτων ἀπε-
κατέστησα τῇ π-
10 όλει καὶ τοῖς ἐμπό-
ροις δι’ ἐπιμελητ-
ῶν τοῦ τείχους
Δημήτριον Φαζι-
ναμου καὶ προστα-
15 τῶν Φαλδαρανον
Ἀπολλωνίου καὶ Ζή-
νωνα Αστερος, Ῥόδων
Θαυμάστου καὶ ἀρχιτέ-
κτονος Δημήτριον Ηρ-
20 ζεως ἐν τῷ ϛκφʹ ἔτει̣
 καὶ μηνὶ Λῴῳ αʹ.
Search Help