Dedication from the Amphiareion at Oropos erected by Demetrios of Illyrian (?) Apollonia.  Fragmentary statue base.
[ ] Boiotia — Oropos: Amphiareion — early 3rd c. BC — SEG 15.292 — Hoi Epigraphes tou Oropou (1997) 392
1 Δημήτριος [— — — —]
Ἀπολλ[ωνιάτης].
Search Help