List of victors at the Great Amphiaraia.  Stele of Pentelic marble, in two joining fragments. Stoich. 33.
[ ] Boiotia — Oropos (Skala) — Amphiareion — 329/328 BC — IG VII 414 (ll. 1-35) — IG II, Suppl. 978b (ll. 36-46) — SEG 1.126 (ll. 34-46)
See also:
1 [οἵδε ἐνίκων Ἀμφιαράϊα] τ̣ὰ μεγάλ[α]· vac.
[προσοδίου ποιητὴ]ς Πάμφιλος Ἀθη[ναῖος· v]
[κιθ]αρ[ιστὴς παῖς] Λ̣ύσανδρος Θηβαῖ[ος· αὐλ]-
ωιδὸς π̣[αῖς ․․․․]στρατος Σικυώνι(ος)· ἀνὴ[ρ κι]-
5 θαριστὴ[ς ․․․ο]ς Θετταλός· ἀνὴρ αὐλωιδὸ[ς Χ]-
αρίας Ἀθη[να]ῖος· αὐλητὴς Κλείταρχος Ἀθ[η]-
ν̣αῖος· κιθαρωιδὸς Κλεόνικος Ἀθηναῖος· v
σοφιστὴς Παυσίμαχος Ἀθηναῖος· vvvvvvv
παῖδας δόλιχον Μνησαρχίδης Ἀθηναῖος· v
10 ἄνδρας δόλιχον Μάλακος Μακεδών· παῖδας
στάδιον ἐξ ἁπάντων Θεόπομπος Κυρηναῖο(ς)·
ἀγενείους στάδιον Ἀκαρνὰν Ἀθηναῖος· ἄν-
δρας στάδιον Ἄνθιππος Ἀργεῖος· παῖδας δ-
ίαυλον ἐξ ἁπάντων Ἐπικράτης Λαρισαῖος·
15 πένταθλον ἀγενείους [Ἱ]έ̣ρων Ἀργεῖος· <δ>ία-
[υλ]ον ἄνδρας Θρασυάνωρ Κολοφώνιος· ἵππι-
[ον] παῖδας Μνησαρχίδης Ἀθηναῖος· ἵππιον
ἄνδρας Θρασυάνωρ Κολοφώνιος· παῖδ[α]ς πά-
λην ἐξ ἁπάντων Ἀρίσταιχμος Ἄνδρι(ος)· ἀγενε-
20 ίους πάλην Φιλόνικος Ἀργεῖος· παῖς παγκ-
ράτιον Ἀντιφάνης Ἀθηναῖος· ἀνὴρ πάλην Ε-
ὐτελίων Φλεάσιος· ἀνὴρ πύκτης Σάτυ[ρ]ος Ἠ-
λεῖος· ἀγενείων v παγκράτιον Ἀντικράτη-
ς Θηβαῖος· ἀγενείους πυγμὴν Ἑστιαῖος Σι-
25 νωπεύς· ἄνδρας πανκράτιον Σάτυρος Ἠλεῖ-
ος· παῖδας πένταθλον Στρατοκλῆς Ἀθηναῖ-
ος· παῖδας πυγμὴν Παυσίας Ἀθηναῖος· [ἄ]νδρ-
ας πένταθλον Μελάνιππος Φαρσάλιος· ὁπλ-
[ί]της Ἄνθιππος Ἀργεῖος· παῖδας στάδιον ἀ-
30 [π]ὸ γυμνασίων Ἀντίβιος Ἀθηναῖος· παῖδας
[π]άλην ἀπὸ γυμνασίων Χαρίσανδρος Ἀθηνα(ῖος)·
πύκτης παῖς ἀπὸ γυμνασίων Νικόδημος Ἀθ-
[η]ναῖος· παῖς πανκράτιον [ἀπὸ] γ̣υμνασί[ων ․]-
[․․]ας Ἀθηναῖος· ἡνίοχος [ἐγβιβάζων ․․5․․]
35 [․․․] Ἀθηναῖ(ος)· ζεύγ[ει ἀκάμπιον ․․6․․․ Ἀθην]-
[αῖος· ζεύγει δίαυ]λ̣ον Μν[ήσ]ι̣π̣π̣ο̣[ς Ἀθηναῖο(ς)]·
[συνωρίδι δίαυλον] Προκλείδ̣[ης][θηναῖ(ος)· συνωρ]-
[ίδι ἀκάμπιον ․․․․]νδρος̣ [Ἀθηναῖ]ο[ς· συνωρ]-
[ίδι πολεμιστηρί]αι Ἀρχέτ̣[ιμος][θηναῖ(ος)· ζ]-
40 [εύγει πολεμιστ]ηρίωι Δημο[σθέν]η[ς Ἀθηνα(ῖος)]·
[ζεύγει πομπικῶι] Κίκων Ἀθηναῖο[ς· κέλητι]
[πολεμιστηρίωι Κ]λέαρχος Ἀθηνα[ῖος· ζεύγ]-
[ει πωλικῶι ․․5․․]ρης Ἀθηναῖ(ος)· πώλ[ωι κέλητ]-
[ι ․․․․․․14․․․․․․]υροπόλ̣ος· ἵππ̣[ωι κέλητ]-
45 [ι ․․․․․13․․․․․․ ζ]εύγει τελέωι̣ [․․․7․․․]
[․․․․․c.15․․․․․․] Ἡγέστρατος Δημοκ[— —]
Search Help
Contact Us