[ ] Scythia Minor — Kallatis (Mangalia) — shortly after 199 AD — AEMÖ 19 (1896) 106, 60,a — IGR I 650 — SEG 46.900
1 [ὑ]πὲρ τῶν κυρίων Αὐτοκρα[τόρων Λ(ουκίου) Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος καὶ Μ(άρκου) Αὐρηλίου Ἀν]-
τωνε<ί>νου Σεβαστῶν Ἀραβι[κῶν Ἀδιαβηνικῶν Παρθικῶν καὶ Π(οπλίου) Σεπτιμίου Γέτα Καίσαρος],
υἱοῦ τοῦ Αὐτοκράτορος Σε[πτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ, τύχης τε καὶ]
[νε]ίκης καὶ αἰωνίου διαμ[ονῆς καὶ Ἰουλίας Δόμνης Σεβαστῆς μητρὸς κάστρων]
5 καὶ τοῦ σύνπαντος αὐτ[ῶν οἴκου καὶ ἱερᾶς συγκλήτου καὶ δήμου Ῥωμαίων]·
ὀνόματ[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us