[ ] Scythia Minor — Tomis (Constanța) — 2nd/3rd c. AD
1 [ἀγαθῆι τύχηι]·
[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος]
[τῆς μητροπόλεως]
[Τόμεως Ἀφρικα?]-
5 νὸν Κυ[ῆ]τον στρα-
τευσάμενον ἐνδό-
ξως καὶ ἀγορανομή-
σαντα ἐπιφανῶς
καὶ ὑπερβαλόμενον
10 τοὺς πρὸ ἑα[υ]τοῦ τειμῆ[ς]
χάριν· ἀνέστησέν
τε τὸν ἀνδριάντα Σωσ-
σία Ἀφρικ<αν>ὴ ἡ γυνὴ αὐτοῦ.
Search Help