IScM I 378
[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — Chora Dagei — 160 AD — SEG 19.476
face A, front.1 [Αὐτοκράτορι Καίσα]-
[ρι Τίτῳ Αἰλίῳ Ἁδρι]-
[ανῷ Ἀντωνείνῳ Εὐσε]-
[βεῖ Σεβαστῷ εὐεργέ]-
5 [τῃ κ]αὶ σωτῆρι τῆ[ς κώ]-
[μη]ς. ἔντευξις τῷ κρ[α]-
[τίσ]τῳ ὑπατικῷ Ἰουλ-
[ίῳ Σ]εουήρῳ παρὰ κ[ω]-
[μη]τῶν Χόρα Δάγει. ἡ-
10 [μεῖ]ς κατοικοῦντες
[καὶ ἔ]χοντες τὴν κώ-
[μη]ν̣ παρὰ τὴν δημοσί-
[αν ὁ]δὸν βαρούμεθα
[ταῖ]ς λιτουργίαις καὶ ἀ[ν]-
15 [γαρεία]ις ὑπηρετοῦν[τ]-
[ες ․․․ το]σοῦτο μὲν [․․․]
quattuor versus deperditi
face B, right.4 [— — — — — — — — —]
5 [․․]ριαλ[— — — — — —]
[․․]εν καὶ π[— — πολλά]-
κις τοῦ ἔτους ὧ[δε ὥσ]-
τε ἡμᾶς μηκέτι δύ-
νασθε ἐξυπηρετεῖν κα-
10 [θ][σ]περ καὶ οὐκ ἐξυπη-
ρέτησαν ο[ἱ] ἐκ τοῦ λεγο-
μέν[ο]υ Λαϊκοῦ Πύργου ὅ-
θεν ὡδεύετο αὕτη ἡ δη-
μοσία ὁδὸς τὸ πρῶτον,
15 οἵτινες μὴ ὑποφέροντες
[τ]άς τε λιτουργίας καὶ τὰς
[ἀ]νγαρείας τῷ τότε χρό-
[ν]ῳ ἐπέδωκαν βυ[β]λε[ί]-
διον Ἀ[ν]τωνίῳ Ἱ[β]ήρ[ῳ —]
tres versus deperditi
face C, left.1 [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
[․․․․] δεόμ[εθα — — — —]
[κ]αὶ ἡμεῖς [— — τῆς σοῦ]
5 [ἀσυ]νκρίτου φιλ[ανθρω]-
πίας ἐλέησε ἡμ[ᾶς ἀν]-
[θ]ρώπους πένητ[ας λιτ]-
[ο]υργοὺς καὶ δοῦνα[ι ἡμῖν]
[ὑπο]γραφὴν τοιαύτη[ν καὶ]
10 [δύ]νασθε ἡμᾶς δι[ά σου]
φιλανθρωπίας κα[ὶ ὑπογρα]-
φῆς καταμένειν [ἐν κώ]-
μῃ καὶ μὴ μετοικ[εῖν εἰς ἕ]-
τερον τόπον. ὑπ[ογραφὴ ὑπα]-
15 τικοῦ. secundu[m supscri]-
ptionem Anton[i claris]-
simi {²sic}² memoriae [viri hae]-
c leg(ati) supscriptio, [munera et]
angarias pra[ebeant].
20 [— — — — — — — —]
 ἔγ[ραψεν ․․․․․․․ πρ]ὸ κω-
 μητῶν ἐπὶ μ[αγ]ιστράτων
Ἀρτεμιδώρου Ἀρίστωνος
καὶ Μίκκου Γαίου.
Search Help
Contact Us