IScM I 302
[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — 2nd/3rd c. AD
1 Ael(ius) ∙ Victor, b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis) l[eg(ionis) I]
Itali(cae) ∙ vixit annis X[XXVIII],
mil(itavit) ∙ annis XVIII. Ael(ius) ∙ Se[veri]-
anus ∙ d(ecurio) ∙ m(unicipi) ∙ Durosteri, [fra]-
5 tri dulcissimo posuiṭ.
             {²vacat
6 Αἴλιος Βίκτωρ ∙ β(ενε)φ(ικιάριος) ∙ ὑπατικοῦ λεγ[ι]-
ῶνος πρώτης Ἰταλικῆς, ἔζησε
[ἔ]τη ∙ ληʹ ∙ ἐστρατεύσατο ἔτη ∙ ιηʹ.
[Α]ἴλιος Σεουηριανός ∙ βουλευτὴ[ς]
10 [Δου]ρ̣οστορησίων, ἀδελφῷ γλυ-
[κυτά]τῳ ἀνέθηκε.
Search Help
Contact Us