IScM I 179
[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — 2nd c. AD
1      ἀγαθῆι  τύχηι.
ἡ βου[λ]ὴ καὶ ὁ δῆμος τὸν
ἀρχ[ιε]ρέα καὶ πον[τ]άρ-
χην 〚— — — — — — — —〛
5 [ν] πολ[λ]ο[ῖς δια]δ[ειξά]-
μενο[ν τ][ν περὶ τὴν πα]-
τρί[δα εὔνοιαν, προνοη]-
σάμ[ενο]ν δὲ [καὶ τῆς κ]α-
τασκε[υῆ]ς τ[ο]ῦ λ[ιμ]ένος
10 καὶ λο[γιστεύ]σ[αν]τα [μ]ε-
τὰ πάσ[ης] πίστεως, [δη]-
μοσία [τῇ ἀ]ναστά[σει]
τοῦ ἀνδριάντος ἠ[μεί]ψα-
το.
Search Help
Contact Us