IScM I 56
[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — mid-1st c. BC-beg. 1st c. AD — SEG 2.452
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [․]ΔΟ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπειδὴ]
Ἀρτεμ[ίδωρος — — — — — πατρὸς γεγονὼς εὐεργέτου καὶ]
προγόνω[ν ἱερημένων καὶ εὐεργέτων διὰ τὴν αὐτοῦ ἐν πᾶ]-
σιν ὑπερ[οχὴν ἠξιώθη τοῦ — — — — — — — — — στεφάνου],
5 ὃν καὶ πεν[τάκις ἀναλαβὼν τιμῶν τὸν δῆμον οὐδέποτε]
οὐδὲν διέλιπ[εν πομπαῖς τε καὶ θυσίαις καὶ πανηγύ]-
ρεσι, ἐκτενῆ ἑα[υτὸν παρεχόμενος καὶ πρὸς τοὺς ξέ]-
νους, ἔτι δὲ καὶ θ[εοσεβῶν διαφερόντως — — — τὴν]
ἱερωσύνην ἱερήσα[το ἐκτενῶς — — — — — — — λοι]-
10 πῶν τῆς ἱερωσύν[ης· — — — — — — — — — — — μεθ’ ἃ και]-
ρῶν ἐπιγενηθέντ[ων δυσκόλων, μηδενὸς αὐτὸν ἐπιδιδόντος],
[τὰ] τοῦ δήμου τείμ[ια διασώζειν θέλων αὖθις αὐτὸν ἐπέδωκε]
[πο]μπὰς καὶ πα[νηγύρεις δαψιλέστατα χορηγῶν — — — — —]
[— —]παις καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us