IScM I 31
[ ] Scythia Minor — Istros-Histria — 2nd c. BC — SEG 2.447
See also:
1 [ἔδοξε τῆι βουλῆι· ἐπι]μηνιεύοντος Ἀριστομένου[ς]
[τοῦ — — — — — — — — —χ]αρις Θεογνήτου εἶπεν· ἐπει-
[δὴ (e.g.) Μεγιστίδης Παντί]μου προγόνων εὐεργετῶν γε-
[γενημένος καὶ ἱερημέν]ων πάντων τῶν θεῶν καὶ α[ὐ]-
5 [τὸς εὐεργέτης καὶ ἱερεὺς] πά[ντων τ][ν] θεῶν ὢν ὑ-
[πέμεινε τὰ νῦν μεγαλομερῶς κ]αὶ ε[ὐ]σ[εβ]ῶς τὴν αὐτὴ[ν]
[ἱερωσύνην ἀναλαβεῖν — — — —] μὲν [— — — —] αὐτῶν φα
[— — — — — — — — — — — — —]να[— — — — —] τῶν καὶ
[— — — — — — — — — — — — — α]ὐτὸν [ἀπροφα]σίστως
10 [— — — — — — — — — — — —]κα[— — — —]να, ὧν χ[ά]-
[ριν αὐτὸν ὁ δῆμος ἐτίμησεν] καὶ ε[ἰκ][σι] χαλκαῖ[ς]
[καὶ στεφάνοις ἀϊδίοις — — φ]ιλοτ[ιμ]ούμεν[ος]
[— — — — — — — — — — — — — —]ω κατὰ τὴ[ν] ἑαυ[τοῦ]
[δύναμιν? δεδόχθαι ἐπαινέσαι (e.g.) Μεγ]ιστίδην [Π]αντί[μου]
15 [— — — — — — — — — καὶ εἶναι Μεγιστ]ίδην [— — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us