[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — Starozagorski Bani — 163/164 AD — SEG 26.784
1                         ἀγαθῆι                                           τύχηι.
ὑπὲρ τῆς τῶν Αὐτοκρατόρων νείκης καὶ αἰωνίου διαμονῆς Μ(άρκου) Αὐρηλί-
ου Ἀντωνείνου καὶ Λ(ουκίου) Αὐρηλίου Οὐήρου καὶ Φαυστείνης Σεβ(αστῆς) καὶ τοῦ
σύνπαντος οἴκου αὐτῶν καὶ ἱερᾶς συνκλήτου, ἡγεμονεύοντος Τουλ-
5 λίου Μαξίμου πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστῶν) ἀντιστρατήγου, θεαῖς Νύμφαις καὶ τῇ λαμπροτά-
τῃ Τραιανέων πόλει Οὔλπιος Ἱερώνυμος Νεικομηδεὺς ἀρχιερώ-
μενος κατεσκεύασεν ἐκ τῶν ἰδίων λουτρῶνα καὶ τὰ δύο ἀποδυτή-
ρια καὶ τὸ φριγδάριον {²⁶φριγιδάριον}²⁶ καὶ τὸ Νυμφαῖον ἐκ θεμελίων σὺν παντὶ τῶι
κόσμωι αὐτῶν καὶ τοῖς ἀγάλμασιν καὶ τὸ ὑδρεῖον καὶ τὸ ὕδωρ τὸ
10 ψυχρὸν εἰσήγαγεν συναρχιερωμένης αὐτῶι τῆς γυναικὸς Οὐαλε-
ρίας Φροντωνίλλης καὶ παρέδωκεν συντετελεσμένα πάντα ἔτι στε-
                                                       φανηφορῶν.
Search Help
Contact Us