[ ] Bizye (Vize) — Malko Tarnovo — cf. IGBulg III,2, Errata — cf. IGBulg V 5657
1 ἰς τιμὴν χάριτος
Ἀφροδείσιος, ἣν ἐπέ-
γραψα / στήλλην {²⁶στήλην}²⁶, σ-
τησάμενος ἐξ ἰδί-
5 ων καμάτων· / καὶ
μ<ν>ῆ<μ’> ἐσ<τ>ὶ πάτρων<ος>, ὃ τ’ ἄξιος
εἵνεκα τειμῶν / ζωῆς
καὶ θανάτ<ου τ>ὴν χάριν <ἀ>ν<τ>έ[λαβεν]. /
Ἀφροδείσιος πραγματευ-
10 τὴς Οὐλπίου Ἀππιανοῦ
κατεσκεύασα αὑτῷ καὶ
τῷ πάτρωνί μου ΛΛΗΝ
καὶ τῇ συμβίῳ μου Ἐρα-
στῆδι καὶ τοῖς τέκν-
15 οις μου καὶ τῇ ἔν-
<γ>ιστά μοι Φιλητῇ.
εἴ τις δὲ ἕτερος τολ-
μήσει ἀνῦξε, οὐκ ἐξ-
ὸν ἔσ<τ>ε· εἴ τις δὲ τολμ<ή>-
20 σι, δώσι τῷ ἱερωτάτῳ τα-
μίῳ Ἀττικὰ πεντακι-
σχίλια καὶ τῇ πό<λι>
ἄ<λλ>α τυσαῦτα {²⁶τοσαῦτα}²⁶.
Search Help
Contact Us