[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — Dalboki — 222-230/231 AD
1   ἀ̣[γαθῇ τύχῃ].
κυρίῳ Ἀπό[λλωνι — — —]-
νῳ εὐχαριστ[ῶν {²⁷εὐχαριστ[ήσας]}²⁷ — — —]
Βειθυς Κέλσ̣ο̣[υ ὑπέρ τε ἑαυ]-
5 τοῦ καὶ τῆς συ[μβίου — — —]-
νεος Βειθυο̣[ς καὶ τοῦ υἱοῦ]
Θεαγένους [— — — — — —]
κατεσκεύα[σε καὶ τὴν στ]-
ήλην ἔθηκ[εν — — — — —]
10 ἡγεμονε[ύοντος Κρισ]-
π̣είν[ου πρεσβ(ευτοῦ) Σεβ(αστοῦ)]
[ἀντιστρατήγου — — —]
Search Help