[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — 261-268 AD
1 τὸν μέγιστον καὶ θειότατον Αὐτοκράτορα Πό(πλιον)
Λικίννιον Γαλλιηνὸν Εὐτυχῆ Εὐσεβῆ Σεβ(αστὸν) τ[ὸν]
ἄρχοντα τῆς οἰκουμένης, ἄρξαντα δὲ καὶ τὴν ἐ[πώ]-
νυμον ἀρχὴν ἐν τῇ λανπρᾷ καὶ ἐλευ<θέ>ρᾳ Τραιανέων π[όλει]
5 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος, ἐπιμελουμένων τῆς ἀρχῆς [καὶ τῆς]
[ἀναστ]άσεως τῶν ἀνδριάντων Σεπτιμ(ίου) Μαρκιανοῦ
[— — — —] Μαρκιανοῦ κρατίστω[ν — — — — — — — —]ν.
Search Help
Contact Us