[ ] Nicopolis ad Istrum (Nikyup) — 209-212 AD
1 [Αὐτοκρ]άτορα Καίσ[αρα Λ(ουκίου) Σεπτιμίου Σεουήρου Περτί]νακος Εὐσεβοῦς Σεβαστοῦ Ἀραβικοῦ Ἀδιαβηνικο[ῦ] Παρθικοῦ
[μεγίστου] υἱόν, θεοῦ Μάρκου Ἀντων<εί>νου [Εὐσεβοῦς Γερ]μανικοῦ Σαρματικοῦ υἱωνόν, θεοῦ Ἀντωνείνου εὐσεβοῦς ἔγγονον,
[θεοῦ Ἁδ]ριανοῦ καὶ θεοῦ Τραιανοῦ Παρθικοῦ καὶ θεοῦ Νέρουα ἀπόγονον, Μ(ᾶρκον) Αὐρήλιον Ἀντωνεῖνον
[Σεβασ]τὸν δημαρχικῆς ἐξουσίας ἀνθύπατον, ὑπατεύοντος Φλα(βίου) Οὐλπια-
5 [νοῦ πρεσβ(ευτοῦ)] {Σεβ.} Σεββ(αστῶν) {²⁶Σεβαστῶν}²⁶ ἀντιστρα(τήγου), ἡ ἱερωτάτη βουλὴ καὶ ὁ κράτιστος δῆμος Οὐλπίας Νικοπό-
[λεως ἀ]νέστησε.
Search Help