[ ] Aeg.Isl. — Kos — stoich. 40 — c. 449? a. — ATL II,p.63
See also:
— — —
1 [․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]αι τὰ γ[․․6․․․]
[․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ π]όλεσι ἒ ἀρ[․․5․․]
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․ ℎοι] δὲ ℎελλενοταμ[ίαι]
[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ ἀ]ναγραφόντων· ἐὰ̣[ν δ]-
5 [ὲ μὲ ὀρθο͂ς ἀναγράφωσι τὸ τῶν π]όλεόν τινος, ἐσα[γ․․]
[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἐς τ]ὲν ἑλιαίαν τὲν το͂[ν θ]-
[εσμοθετῶν κατὰ τὸν νόμον· ℎο]ι δὲ θεσμοθέ[τ]αι πε[․․]
[․․․8?․․․]ντον [․․․․11?․․․․]ασι ℎέκαστον. ἐὰν δέ [τ]-
[ις ἄλλος το͂ν ἀρχόντον ἐν τ]ε͂σι πόλεσι μὲ ποιεῖ κα[τ]-
10 [ὰ τὰ ἐφσεφισμένα το͂ν πολι]το͂ν ἒ το͂ν χσένον [ἄτ]ιμ[ος]
[ἔστο ․․․․․․14․․․․․․ δε]μόσια [ἔσ]το καὶ τε͂ς θεο͂ τ[ὸ]
[ἐπιδέκατον καὶ εἰ μ εἰσι] ἄρχοντες Ἀθεναίον, ἐ[πι]-
[․․․․․13․․․․․․ ἐν το͂ι φσε]φ̣ί̣σ̣ματι ℎοι ἄρχοντε[ς ℎ]-
[οι ἑκάστες τε͂ς πόλεος· καὶ] ἐ̣ὰ̣μ μ ποιο͂σι κατὰ τ̣[ὰ ἐφ]-
15 [σεφισμένα, ․․․․․13․․․․․․]όντον τούτον πέρι [ατ․]
[․․․․․․․17․․․․․․․․· ἐν δὲ το͂]ι ἀργυροκοπ[ίοι τὸ ἀρ]-
[γύριον ․․․․․․15․․․․․․․ μὲ ἔλ]α̣τ̣τ̣ο̣[ν ℎέμυσυ καὶ]
Search Help
Contact Us