[ ] Makedonia (Odomantike) — Serrai (Serres) — ca. 215-238 AD? — BP 1 (1942) 326, 19; 328, 23+ — Historia tēs poleōs Serrōn (1967) 92, 18 — SEG 30.590
1   ὑπὲρ τῆς τῶν κυρ̣ί̣[ων ἡ]μῶν Αὐτοκρατόρων
  τύχης τε καὶ νίκης κὲ [αἰ]ωνίου διαμονῆς
  οἱ ἠγορανομηκότες, vac. προστατεύοντος διὰ βίου Αὐρ(ηλίου)
 Δ<ι>όσκουνος τοῦ πρὶν Λουκίου, vac. γραμμα[τ]ε̣ύοντος Αὐρ(ηλίου) Διογένου Διο-
5  νυσοδώρου κὲ οἱ ὑποτεταγμένοι· vacat
Αὐρ(ήλιος) Τορκος Δουληους
Αὐρ(ήλιος) Ἀλέξανδρος Διόσκου
Αὐρ(ήλιος) Ἰούλιος Βρασου
Αὐρ(ήλιος) Τορκος Βοιωτοῦ
10 Αὐρ(ήλιος) Ἑρμοῦς Κέρδωνος
Αὐρ(ήλιος) Εἵμερος
Αὐρ(ήλιος) Διοσκουρίδης Πίστου
Αὐρ(ήλιος) Ἀλέξανδρος Γαΐου
Αὐρ(ήλιος) Γαλάτης Ἰσιδώρου
15 Αὐρ(ήλιος) Διονύσιος Βρασου
Αὐρ(ήλιος) Παιβης Μεστου
Αὐρ(ήλιος) Διοσκουρί[δης] Δ̣ι̣ο̣σ̣κ̣ουρίδου
Αὐρ(ήλιος) Ζώσιμος Μ[— — — —]
Αὐρ(ήλιος) [Δο]υλης Τραϊ[ανοῦ]
20 [Αὐρ(ήλιος) Ο]ὐαλέρις Ἀρτ[εμᾶ]
[Αὐρ(ήλιος) Κ]ερκίδας Βει̣[θυος]
[Αὐρ(ήλιος) — — — Δη]μητρ[ίου]
[Αὐρ(ήλιος) Ζ]ώσιμος [․]ν[— — — —]
[Αὐρ(ήλιος) Ξ]έννω<ν> {²⁶Ξένων}²⁶ Βεν̣[— — — —]
25 [Αὐρ(ήλιος)] Διονύσις Βιθ[υ]ος
Αὐρ(ήλιος) Τορκους Τορκου
Αὐρ(ήλιος) Διόσκους Βιθυος
Αὐρ(ήλιος) Βι<θυ>ς Ἑρμῆνος
Αὐρ(ήλιος) Σαυτιας Κοδράτου
30 Αὐρ(ήλιος) Τορκουᾶτος Δυτουλα
Αὐρ(ήλιος) Ἰσίδοτος Γαΐου
Αὐρ(ήλιος) Βρασις Διζα
Αὐρ(ήλιος) Βρασις [— — — —]
[Α]ὐρ(ήλιος) Ὀνήσιμος β
35 [Αὐρ(ήλιος) Ξ]έ̣ννω<ν> {²⁶Ξένων}²⁶ β
[Αὐρ(ήλιος) — — —] Ζειπα
[Αὐρ(ήλιος) — — —] Νινναρου.
                                     vacat
Search Help