EAM 114B,b
[ ] Makedonia (Eordaia) — Kelle (Petres) — 333-335 AD — SEG 35.758
1 τὸν μέγιστον
Αὐτοκράτο-
ρα Φλ(άβιον) Οὐαλ(έριον) vac.
Κωνσταντεῖνον
5 καὶ τοὺς ἐπιφα-
νεστάτους Καίσα-
ρες Φλ(άβιον) Οὐαλ(έριον) Κων-
σταντῖνον καὶ Φλ(άβιον)
Οὐαλ(έριον) Κωνστάντιον
10 καὶ Φλ(άβιον) Κλ(αύδιον) Κώνσταν.
Search Help