[ ] Makedonia (Derriopos) — Styberra (Čepigovo) — 74/75 AD — Spomenik 98 (1941-1948) 184, 388 — SEG 38.679
1    ἔτους βκσ·
Νεικόλαος Ἀπολλο-
δώρου ὁ γυμνασί-
αρχος ἀλείψας ἀπὸ
5 ὥρας δʹ ἕως ὥρας ι
ἐξ ὁλκήου δρακτ[ῷ]
[κ]αὶ παραπωλήσας τὸν̣
τῆς γυμνασιαρχίας
ἐνιαυτὸν ἑπτὰ ἀσσα-
10 ρίων τὸν ξέστην, πω-
λουμένου ὑπὸ τῶν
ἄλλων ἀσσαρίων δώ-
δεκα, ἀπέταξεν τοὺς
ἐφ’ ἑαυτῷ γενομέ-
15 νους ἐφήβους, ἐφη-
βαρχοῦντος Δικαίου
τοῦ Πετικίου τοῦ καὶ Ῥούφου·
ὀνόματα ἐφήβων· πρωτοστά-
της Ἀπολλόδωρος Κλεάρχου·
20 Νείκαρχος Λεωνίδου, Ζωΐλος
Φίλωνος, Ἀπολλόδωρος Ἀντι-
γόνου, Διονύσιος Ζωάνδρου,
Ἀλέξανδρος Ζωΐλου, Κτήσων
Εὐβουλίδου, Ζωΐλος Πραξία,
25 Ποσείδιππος Ἀριστοκράτους,
Φίλων Κόνωνος, Νει̣κόμαχος Λυσία, Κλέαρχος
Ἐπιτ̣έ̣λου, Νεικόμαχος Ͻ, Ἀπολλόδωρος
Αἰσχίνου, Δικαῖος Πετικίου, Ἄνδρων
Σωσία, Λιμναῖος Μ<ε>νελάου, Κλαύδιος
30 Οὐάλης, Γέμελλος Εὐβουλίδου, Ζό-
ανδρος καὶ Νεικόμαχος οἱ Ζωΐλου,
Φίλιππος Παραμόνου, Παράμονος
Λυσέως, Λυσίας Ζωΐλου, Λιμναῖος Ͻ,
Φίλιππος Ἵππωνος 〚ΟΥ〛, Ποσείδιπ-
35 πος Ἀγοραίου, Παράμονος Κάρπου,
Στρατόνεικος Νεικομάχου, Παρά#⁵⁶(?)-
μονο<ς> Μενεδήμου, Γάϊος Διονυ-
σίου, Τιβέριος Ἰταλοῦ, Ἕλβιος Λυ-
σιμάχου, Ἀντίγονος Διοσκουρί-
40 δου, Σωσίας Λυσία, Εὐλαῖο̣ς Πετικί-
ου, Μελάνιππος Αἰνήα, Ὀ̣λυμπιά❦-
δης Παραμόνου, Ζωΐλος καὶ Νεικό-
λαος οἱ Παραμόνου, Παράμονος Φί-
λωνος, Τειμόθεος Βακχύλου, Ῥοτεί-
45 λιος Ἀρριδαίου, Ὀλυμπ̣ιάδης Σειτᾶ,
Παράμονος Ὠφελίωνος, Φίλων Ἀ-
γάθωνος, Ἐπιγένης Ἀντιφάνους,
Κάσσανδρος Ἀντιγόνου, Σωσίας καὶ
Στρατόνεικος οἱ Μενίππου, Φίλιπ-
50 πος καὶ Διονύσιος οἱ Παραμόνου,
Ἀντίγονος Κασσάνδρου, Στράτων
Ἀλύπου, Οὐαλέριος Παραμόνου,
Πούβλιος Πομπείου, Διονύσιο[ς]
Σωπάτρου, Δημήτριος Δ̣[ημ]η̣τρίου,
55 Ὀρέστης Θράσωνος, Πάνταυχος
Ζωΐλου, Αἰμίλιος Ͻ, Ἀγρίππας
καὶ Ἐπ[ικ]αδο[ς] ο̣ἱ Ἀπολλοδώ-
ρου, Ὑ̣λαῖος Ν̣[ε]ικανοῦ, Μέναν-
δρος Παραμόνου, Νείκων Πα-
60 ραμόνου, [Ζ]ω̣ΐλος Διονυσίου, vac.
Παράμον[ος Ε]ὐβουλίδου, vac.
Μεστυς Βε[ιθυος], vac.
ἀγωνοθετ[οῦ]ντος Ἀπολ-
λωνίου τοῦ Ποσειδίπ-
65     π̣ου. ❦
Search Help