[ ] Makedonia (Derriopos) — Styberra (Čepigovo) — ca. 41-48 AD? — ArchIug 4 (1963) 80-81 — SEG 38.675
[ἔτους — — —]·
[ἀλειφούσης τῆς πόλεως],
[ἐγλαβόντος — — — — —]
1 [— — — — — — — — ἀ]λεῖψ̣αι
[κυάθῳ, ἤλιψεν δ]ρ̣ακτῷ ἀπὸ
[ὥ]ρ̣α̣ς τετάρτης ἄχρι ὥρας
δεκάτης, πωλουμένου
5 ἐλαίου κοτύλης δειναρίων
τριῶν· ἀνέγραψε τοὺς ἐφήβους,
ἐφηβαρχοῦντος Ἐπιγένου
τοῦ Ἄπερος, ταμιεύοντος
Παραμόνου τοῦ Φιλίππου,
10 πρωτοστάται Ἀπολλόδω-
ρος Διοκλέως, Ῥοῦφος Ἀπολ-
λ{λ}οδώρου {²⁶Ἀπολλοδώρου}²⁶· Παράμονος Πα-
ραμόνου, Εὔβιος Ἐπικάδου,
Νέρων Ἀντιγόνου, Ν-
15 είκων Λυσέως, Ἱππόνεικος
Μενεκράτου, Ζωΐλος Ἀσκλη-
πιοδώρου, Παράμονος Με-
νελάου, Λούκιος Γαΐου, Θε-
ο̣δίας Εὐπολέμου, Βρευκος
20 Ἐπικάδου, Σωσίστρατος Φίλω-
νος, Σωσίας Εὐβουλίδου, Ἀντίγο-
νος Φιλίπ%⁸¹που, Πρεῖμος Ζωΐ{λ}-
λου {²⁶Ζωΐλου}²⁶, Γάϊος, vac. Ἄπερ, Μενέλαος Λέω-
νος, Ζωΐλ%⁸¹ος Φιλίππου, Φίλιππο-
25 ς Ἡρακλείτου, Ζωΐλος Φίλωνος,
Ποσείδιππος Κάρπου, Φίλων Φίλω-
νος, Διονυσοφάνης Ἀριστοδή-
μου, Ζωΐλος Νεικολάου, Στρά-
των Ζωΐλου, Ἄλεξις Δημᾶ, Πα̣-
30 ρ̣ᾶς βʹ
30a   {²spatium a. 0,02 vacat
31 μή με λίθου μεγέθει μέμψῃ, πολυγρά[μ]-
ματι κρείνων | εὔν%⁸¹οια<ν> δήμῳ μάρτυρ[ι]
Δερριόπων· | στήλης γὰρ μέγ%⁸¹εθος ὀ-
λίγῳ πόνῳ ἵσταται ἀνδρῶν, | vac. γυμν[α]-
35 σίου δὲ χάρις ἄφθον’ vacat ἀλειψαμέ-
νοις.
Search Help