[ ] Magnesia — Demetrias: Volos — [Magnes. League] — 1st c. BC (and later?) — cf. Corrigenda p. XVI
face a.1 Πυθόδοτος Πραξίου ὁ στρατηγὸς τῶν Μαγνήτων
καὶ Εὔβουλος Εὐβούλου ὁ γραμματεὺς τῶν συνέδρων
καὶ Τειμόκριτος Κασσάνδρου ὁ ταμίας τῶν Μαγνήτων
              εἶπαν·
5 ἐπειδὴ Σώπατρος Εὐβούλου ὁ γεγονὼς στρατηγὸς
τῶν Μαγνήτων ἐν τῶι παρεληλυθότι ἔτει ἀκόλου-
θον τῷ προβεβιωμένῳ χρόνῳ καὶ ταῖς ἀρχαῖς αἷς
ἐπιστεύθη καὶ πᾶσιν οἷς ἐπολειτεύσατο ἐπὶ συν-
φέροντι τῶν Μαγνήτων παραπλησίως κα̣ὶ τὸν τῆς
10 στρατηγίας ἐτέλεσεν ἐνιαυτὸν μήτε δαπάνην μή-
τ̣ε κίνδυνον περὶ πλείονος ποιούμενος τοῦ κοινῇ
συνφέροντος, ἀλλὰ σειτοδήας ἐνεστώσης πρῶτ[ον]
[μὲν] ἐπέδωκεν παρ’ ἑαυτοῦ εἰς τὸ σειτωνικὸν ἄτοκα̣
[τὸν τ]ῆ̣ς̣ ἀρχῆς χρόνον δεινάρια τετρακιχείλια καὶ το[ῦ]
15 [ἀεὶ παρ]όντος κρατίστου καὶ συνφορωτάτου πᾶσι [πολλὴν]
[πρόνοιαν ἐ]π̣οιήσατο καὶ διὰ τούτων τὸ τῆς σειτ̣[οδήας]
[ἐκούφισε]ν̣ ἐπιλαβόντος τε δυσανασχέ[του λοιμοῦ]
[— — — — —]․οντος κινδύνου ὅτε τὰ κ․[— — — —]
[— — — — — —]ον καὶ ἐνορωμένου [— — — — — —]
20 [— — — — — — —] τὸν ἀνθύπατ[ον — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ήσατο [— — — — — — — —]
face b.22 [— — —]Ι̣Ι̣Ο̣Ι̣ΙΑΙ̣[— — — — — —]
[— — —]ονιον αὐ[— — — — —]
[—] τῆς ξένης πε[— — — — —]
25 [—]ων ἐπ’ αὐτὸν κα[— — — —]
I.26 [— ἀδ]ωροδόκητον ἑ[αυτὸν]
[καὶ κ]ατὰ κοινὸν δια[φυλάξας] {²⁷δια[τηρήσας](?)}²⁷
[— —]νομένων τοῖς [— — — —]
    ων εἰσφέρειν.
II.30 [ἔδοξε το]ῖς συνέδροις [τοῖς]
[Μαγνήτ]ων· Σώπατρον [ἐπαινέ]-
[σαι ἐφ’ ὁ]σιότητι καὶ ἐπει[κείαι ἧι ἀπο]-
[δεδείκ]ται διὰ τῶν προ[ειργασμένων],
[καὶ ἀνα]τεθῆναι αὐτοῦ [εἰκόνα]
35 [γραπτὴ]ν ἐν ᾧ ἂν αὐτὸ[ς αἱρῆται]
[τόπῳ], ἐπιγραφῆναι <τ>[ε· "Μάγνητες]
[Σώπατρον] Εὐβούλου τ[ὸν στρατηγόν]."
                     vacat
III.38 [— — —]ν Κοΐντου
IV.39 [— — —] τοῦ Ζωσᾶ ὑ[πὸ(?)]
40 [— — —]δου.
V.41 [— — —] Θεοδ[— — —]
[— — —]․εν̣η[— — —]
[— — —]ήτου κα[— —]
[— — —]ίμου [— — —]
45 [— — — —][— — —]
Search Help