[ ] Pelasgiotis — Larisa — Roman period
1 [— — — — —]ΙΙΙΔ̣ΚΛΙΧ̣ΕΚΛ̣[— — — —]
․․․․․․․․․․․․οίας τῆς ἀπελευθέρα̣[ς],
[․․․․․․․․ τ]ῆς Ἀργείου ἀπελευθ[έ]-
[ρ]α̣ς δ(ηνάρια) κβ<ʹ. μη(νὸς) Ὁμολῴου λοιπῶν
5 ὀκτώ· Φρόνιμος Λεοντομ̣[ένους?]
ἀπελεύθερος δ(ηνάρια) κβ<ʹ. μη(νὸς) Ἱππ[οδρο]-
μίου πέμπτῃ· Ζώσιμος Κοΐντας
[ἀ]πελεύθερος δ(ηνάρια) κβ<ʹ. μη(νὸς) Ἱπποδρο-
μίου πέμπτῃ· Πιθέρως Κοΐντας
10 ἀπελεύθερος δ(ηνάρια) κβ<ʹ. μη(νὸς) Ἱπποδρο[μί]-
ου τρισκαιδεκάτῃ· Ἀρτεμὼ ΕΓ̣․․․
ρου ἀπελευθέρα δ(ηνάρια) κβ<ʹ. μη(νὸς) Ἱ[πποδρο]-
μίου λοιπῶν ἐνέα· Μακε[δονία]
Φιλίσκου ἀπελευθέρα δ(ηνάρια) [κβ<ʹ. μη(νὸς)]
15 Φυλλικοῦ πεντεκαιδεκ[άτῃ· ․․․․]
Ἡρακλέους τοῦ Διοδότο[υ ἀπελεύ]-
θερος δ(ηνάρια) κβ<ʹ.
Search Help