[ ] Boiotia — Chaironeia — ca. 200-250 AD
See also:
1              ἀγαθῆι             τύχηι.
                          vacat
2   Φλαβίαν Λανείκαν τὴν ἀρχιέρειαν
  διὰ βίου τοῦ τε κοινοῦ Βοιωτῶν τῆς
  Ἰτωνίας Ἀθηνᾶς καὶ τοῦ κοινοῦ Φω-
5   κέων ἔθνους καὶ τῆς Ὁμονοίας τῶν
  Ἑλλήνων παρὰ τῷ Τροφωνίῳ, τὴν
  ἁγνοτάτην ἱεραφόρον τῆς ἁγίας Εἴσι-
  δος, ἱέρειαν διὰ βίου τῆς ἀπὸ Σειριάδος
  Εἴσιδος #⁵⁶ ὁ βοιωτάρχης τὸ γʹ καὶ ἀρχιερεὺς
10 διὰ βίου τῶν Σεβαστῶν καὶ τῆς λαμπροτ(άτης)
  Χαιρωνέων πόλεως λογιστὴς Γν(αῖος) Κορ(τιος)
  Δέξιππος τὴν γλυκυτάτην μητέρα μνή-
  μης ἀρίστης εἵνεκα ἐκ τῆς κατὰ τὰς
  διαθήκας ἐντολῆς· ❦ ψ(ηφίσματι) β(ουλῆς) δ(ήμου).
Search Help
Contact Us