[ ] Boiotia — Thebai — late 1st c. BC/early 1st c. AD — cf. Add. et Corr. p. 749
col. I.1 ἄρχοντος Μου[σ— — — —]
ἐκ τῶν ἐφήβων ἀ[π]εληλυ-
 θότες εἰς τάγμ̣α·
Προκλῆς Μνάσωνος
4-5 [Ε]ὔπλους | Ἀ[ρ]ιστίδου
5  Σφόδρις Βάκχωνος
 Ἀρτέμων καὶ Ἀριστο[κ]λῆς
       οἱ Νικάνορος, Εὔξ[ε]νος
                                   Δημ[η]τρίου
col. II        vacat
1   Κ[αλλι]σθέ[νης — — — —]
      Κλεόξε[νος — — — — —]
Ἱεροκλῆς Ἱσ[μηνοκλέους]
    Σωσικλῆς #⁷[— — — — —]
5     Παράμονο[ς — — — — —]
col. III.1 Σῖ[μ]ο[ς],
[Ζ]ώ-
πυρος,
Ἀπολλώ-
5 νιος Ζω-
πύρου,
Ζώπυρος
Ἀθηναίο-
υ καὶ Κάσ[σανδρος(?)].
Search Help