[ ] Boiotia — Thisbe — 3rd c. AD — cf. Add. et Corr. pp. 747-748 — cf. BCH 18 (1894) 533
frg. A.1                Μ(ᾶρκος) Οὔλπιος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — λέγει]·
ὁ βουλόμενος Θισβαίων χωρίον δη[μόσιον ἢ ἱερὸν — — — — — — — — — φυτεῦ]-
[σαι] τῶν ἐπ’ ἐμοῦ γεωργουμένων [παραδότω τοῖς στρατηγοῖς — — — — — — —]
βιβλίον, γράψας ἐν αὐτῷ τόπον τε ὃν βο[ύλεται λαβεῖν καὶ φόρον ὃν δώσει κατ’]
5 [ἐ]<ν>ιαυτὸν ὑπὲρ ἑκάστου πλέθρου [— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[βου]λῆς ἢ ἐκκλησίας κατὰ τὸ δεδογμένον [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]ω̣ν· κ[αὶ] εἰ μ̣έν τις [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —][— — — —] τῇ ἐκκ[λησίᾳ — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —σ]θω εἰς [— — — — — — — — — — — —]
frg. EB.1 [— — — — —]ΥΙΙϹΚΟΙΚΑΙΑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — —]ΟΙΝΑΙ γραφέτω [δ’] ἐνε[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — κ]αὶ τὴν ποσό<τ>η̣τα τοῦ φόρου [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — τοῖ]<ς> τε ἄρχουσιν καὶ δεκατ[ευταῖς] κα[ὶ — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — —] τὴ̣ν πρόσοδον τὴν ἐκ̣ [τούτ]ων καὶ [— — — — — — — — — — — — —]
[— —]ΑΤΟΥΤΟ[—]ΙΟΥ[— — λήψε]τε δὲ [ὑ]πὲρ ἑκά[στου χωρίου ὁ καταλαβὼν]
ἄνεσιν τοῦ φόρου τῶν πρώτων [ἐτ]ῶν πέντ[ε· ἔπειτα δὲ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν]
δώσει τὸν φόρον τὸν ἐτήσιον το[ῦ κ]αταλαμβανομ[ένου χωρίου τοῦ μηνὸς τοῦ]
Ἀλαλκομεναίου τῇ̣ πεντεκαιδεκ[άτ]ῃ̣· οἱ δὲ μὴ πράξαντες σ[τρατηγοὶ τὴν πρόσο]-
10 δον ὑπεύθυνοι ἔσονται ὧν οὐκ ἔ[πρ]αξαν. εἰ δέ τις λαβὼν [ἐν]τὸς [τῆς πεν]-
ταε<τί>ας μὴ φ̣υτεύσαι, τό τε χωρίον [με]ταπωλήσουσιν οἱ καταλαμβάν[οντες]
στρατηγοί, <κ>αὶ ὃν ὑπέστη τελέσει[ν φό]ρ̣ον πράξουσιν παρ’ αὐτοῦ τῆς π̣[ενταετί]-
ας. εἰ δὲ φυτεύσει ἓν μέρος, ὡς ε[ἶναι] ἄξιον τοῦ φόρου τῶν πέντε ἐτ[ῶν, τὸν μὲν]
φόρον μὴ πραττέσθω, πιπρασκέσθω [δὲ] τὸ χωρίον πολείτῃ, καὶ τὸ ἀργὸν κα[ὶ τὸ πεφυ]-
15 τευμένον, ἐπὶ τῷ τὴν μὲν τειμὴν τ[οῦ π]εφυτευμένου εἰσκομισθῆναι τῇ πόλ[ει, τὸν]
δὲ φόρον παντὸς τελεῖσθαι καθ’ ἕκαστο[ν] ἐνιαυτὸν ὅσον τελέσ<ε>ι<ν> καὶ ὁ πρότερο[ς ὡμο]-
λόγησεν, συγχωρουμένου <τ>ῷ πριαμ[έν]<ῳ> τοῦ φόρου τῆς πενταετίας ὑπὲρ [τοῦ ἀρ]-
γοῦ μόνου.   λαμβανέτω δὲ [ὁ πολεί]της ἕκαστος μὴ πλέον πλέθρω[ν — — — — —]·
εἰ μέντοι τις φωραθείη φ̣υτεύσας τ[οσού]τοις πλέον, πωλήσουσιν [οἱ στρατηγοὶ]
20 [τῷ βουλ]ομένῳ τῶν πολειτῶν ἐπὶ τῷ καὶ <ἐ>κ τούτου σώζεσθαι τ̣[ῇ πόλει]
[— — — — φόρον] τοσοῦτον ὅσον τ[ελέσειν] ὡμολόγησεν ὑπὲρ ἑκάστο[υ πλέθρου].
[ἢν δὲ μηδεὶς βούληται πρίασθαι, πράξουσ]ιν παρὰ το[ῦ πρώτου λαβ]<ό>ντος τὸν γεινόμε[νον φόρον],
[ὅσον ὑπὲρ ἑκάστου πλέθρου τελέσειν ὑπεδέ]ξατο.  vacat
frg. C.1 [— — — — — — — — — — πλέ]θρον τ̣ο[ῦ — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]αμενος καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]ου ἐξ ὅσου τ[— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — π]αρὰ τῆς πόλεω[ς — — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — — — —]ίῳ καὶ τὰ ἄλλα κα[— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — πραττ]ομένου τοῦ φόρου [— — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — πολ]είτῃ δανειστῇ, ὡς κα[ὶ — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — δημ]οσίου χωρίου ἡ δ[ωρεὰ — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — δ]ημοσίου καθ’ ἡμ[έραν — — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — — — — α]ὐτὸς̣ γραφέτω [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]ΝΤ[—]ΟΙΕΚΑ[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —] πόσον ἢ οτ[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]ΑΤΟϹΥ[— — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. D.1 [— — — — — — — — — —] τ̣ό τε ὄνο̣μα [τ]ο[ῦ — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —] εἰ δέ τις ἐξαπατήσα[ς τῶν] ὀφειλόν[των ξένῳ ὑποθείη]
[τι τῶν χωρίων τ]ῶν δημοσίων, καὶ τοῦτο ἐλενχθείη, ἀφαιρε[ίσθω αὐτὸν τὸ]
[χωρίον τὸ ὑποτεθὲν] ἡ πόλις, ὁ δὲ δανειστὴς ὁ ξένος ἐκ τῶν ἄλλ[ων κτημάτων]
5 [τῶν τοῦ ὑποθ]έντος τὴν εἴσπραξιν ποιείσθω τοῦ ὀφειλομέ[νου. εἰ δέ τις]
[διαθήκ]αις καταλίποι ξένῳ συνγενεῖ ἢ φίλῳ τούτων τι τῶν [χωρίων, ἄκυρος]
[ἔστω α]ὐτοῦ ἡ δωρε<ά>, ἔστω δὲ τῆς πόλεως τὸ χωρίον. εἰ δ[έ τις μὴ καταλι]-
[πὼν δια]θήκας τελευτήσαι, ᾧ μή εἰσιν νόμιμοι κληρονόμοι, <ὑ>π[αρχέτω κατ’]
[ἀμφ]ότερα κληρονόμος τοῦ ἑαυτῆς κτήμα̣[τ]ος ἡ πόλις.
                                   vacat
10 [Φλα]μίνιος(?) Μόδεστος ἀνθύπατος     Θισβ[έων τοῖς τε ἄρχουσι καὶ]
    τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν·    ἱκανὸν [— — — — — — — — — — —]
[εἶναι] κύρια τὰ δόξαντα ὑμεῖν περὶ τῆς πρότε[ρον — — — — — — — —]
[— — — — — — —] γεγενημένης, καὶ τὸ τοῦ ἀξι<ώ>μ[ατος — — — — —]
[— — — — — — — — — ἐ]π’ <α>ὐτ<ῶ>ν(?) ἐπιχωρίου καὶ [— — — — —]
Search Help
Contact Us