[ ] Boiotia — Thespiai — 1st c. AD
1 [ἄρ]χον̣τ̣ος Ποπλίου #⁵⁶ τοῦ Δέκμου, μηνὸς Βουκα-
τίου, οἱ ἄρχοντες Μ(ᾶρκος) Ἀντώνιος Πρῖμος καὶ Μ(ᾶρκος) Ἀν{#⁷}-
        τώνιος {²⁶Ἀντώνιος}²⁶ Ζώσιμος καὶ Π(όπλιος) Καστρίκιος Ἄλκιμο[ς]
      ἐστηλογράφησαν τοὺς ἐν τῷ ἄνω γυμνασίῳ
5                                   ἐκ τῶν ἰδίων.
col. I.5 Μ(αρκία) Ἰσμηνοδώρα
Μ(ᾶρκος) Θάλερος
Μᾶρκος Μάρκου
Παράμονος Πεπτᾶς
Στερτίννιος Φῆλιξ
10 Ἐπαφρᾶς Βαλαρίων
Ἀπελλᾶς Κοΐντου
Ζώσιμος Διομήδου
Παράμονος Σωσικλεῦς
Κόϊντος Λόξιος
15 Φίλων Ἐπαφροδείτου
Ὀνήσιμος Τερτίου
Ἐπάγαθος Σιμαλίωνος
Ἐπαφρόδιτος Βαυνᾶς
Λ(ούκιος) Ἀφροδάτης
20 Μουσικὸς Κοστρᾶς
Ὀνήσιμος Λαιδρός
Ἐπίνικος Σιμίου
Ἀτέλλιος Σώταιρος
Εἰσίων Ὀνησίμου
25 Κρεπερήϊος Κόγνιτος
Σωτήριχος Ἀθηνοδώρου
Ἀπολλόδωρος Νικοκράτους
Ἀφροδᾶς Μενεκράτους
Διοκλῆς Δημητρίου
30 Σωτᾶς Τύλλιος
Ἀφροδᾶς Ἡμιμναίου
Μοσχίων Ζωσίμου
col. II.6 Ἐπαφρίων Ἀφροδεισίου
Ἀφροδᾶς Φίλωνος
Εὔτυχος Χίλωνος
Λικίννιος Πριμίων
10 Ὁμολωΐων Παραμόνου
Εὐέλπιστος δημόσιος
Παράμονος Διοκλέους
Πειθέρως βυρσεύς
Μ(ᾶρκος) Ἀτείμητος
15 Φιλάδελφος Ἀφροδάτου
Ζώσιμος Βεικερίου
Ζώπυρος Μινυκίου
Σωτήριχος Δαμαρίωνος
Σεραπίων Ἐπικτήτου
20 Θεόφιλος Ἐπαφρᾶ
Παράμονος Ὁμολωΐωνος
Ἕλενος Ὁμολωΐωνος
Σωτήριχος Φιλέρωτος
Εὐφρόσυνος ζωγράφος
25 Νικηφόρος Τυλλίου
Ἀττικίων Ἀντέρωτος
Θεόξενος Παραμένοντος
Διονύσιος Μελανκόμας
Εὔπορος #⁵⁶ Κράνου
30 Ζωσᾶς Ὁμολωΐχου
Εἰσιγένης Ζωΐλου
#⁷․․ση<ς> Σωξ̣ένου
col. III.33    Ἀθήναιος
Εὐμάρωνος
35 παρακληθὶς
 εἰσῆλθεν
   εἰς τὸ
 γυμνάσιον
     καὶ Εὐμά-
40    ρων Ἀθη-
      ναίου, καὶ
    ἀνέθηκαν
   〚— — —〛
    ἐλαίου με-
45     τρητὰς δέ-
    κα #⁵⁶ καὶ τὸ
    πυριατήρι-
  <ο>ν ἐσίρωσαν.
  Σωτήριχος
50      Ἐπαφρᾶ,
   vacat
51 Σωτήριχος
vacat
52 Σωτη[ρίχου],
#⁷#⁷[— — —]
Search Help