[ ] Megaris — Megara — undated
1 [— —]ΝΕ[— — — — — — — — — — — — — —]
στεφανῶσα[ι αὐτὸν τοῖς Διονυσίοις χρυσέῳ]
στεφάνωι, ὅττι δ[ικαίως προέστα τᾶν δικᾶν, καθὼς]
περὶ αὐτῶ τοὶ στρα[ταγοὶ εἰσάγγειλαν εἰς τὸν δᾶμον]·
5 ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν γ[ραμματέα — — — — — — — ἐπὶ]
τῷ συνπραγματεύθην φ[ιλοτίμως καὶ ἀξίως ἑκατέρας τᾶς]
πόλιο{ι}ς {²⁶πόλιος}²⁶, καὶ στεφανῶσαι α[ὐτὸν τοῖς Διονυσίοις χρυσέῳ στεφάνῳ]·
τὰν δὲ ἀναγγελίαν τῶν στ̣[εφάνων ποιείσθων οἱ βασιλεῖς]
καὶ πρυτάνεις· ὅπως δὲ καὶ Με[γαρεῖς εἰδέωσι τὰ δεδογμένα],
10 χειροτονῆσαι πρεσ[β]ευτάν, τ[ὸν δὲ αἱρεθέντα τό τε ψάφισμα]
ἀνενέγκαντα πρὸς Μεγαρέας [καὶ ἐμφανίσαντα περὶ τᾶς εὐνοίας]
ἇς ἔχει ποτ’ αὐτὸν ὁ δᾶμος καὶ τὰ [ᾠκονομημένα ὑπὸ τῶ δικαστᾶ],
παρακαλεῖν αὐτοῖς ἐπιμελὲς [ποήσασθαι ὅπως οἱ στέφανοι]
καὶ παρ’ αὐτοῖς ἀναγορευθέωσ[ι καὶ τὸ ψάφισμα ἀναγραφῇ εἰς]
15 στάλαν καὶ ἀνατεθῇ ἐν τῷ [ἐπιφανεστάτῳ τόπῳ· ἐμφανίζειν δὲ]
αὐτοῖς, ὅττι ἐπακολουθήσαντ[ες ταύτᾳ τᾷ παρακλήσι μεγάλα χαρί]-
σ<ο>νται τῷ δάμῳ. χρόνος· Ἀμ[— — — — — — — — — πρυτάνιος].
                   vacat
Search Help