[ ] Italia (Roma et vicinia)? — Roma, area of [Roma, Mus. Cap.] — 15/16 AD — cf. IGUR IV 1612-1633 (1629)
col. I.1 [— — — — — — — —]Κ̣[—]#⁷[—]
[ἀφ’ οὗ Σύλλας] ἐπὶ Μιθ[ρα]-
[δατικὸν πόλ]εμον ἐξῆλ[θε]
[καὶ Σ]ωτὴρ ὁ Φύσκων πα[ρ]-
5 [ῆν] τὸ δεύτερον καὶ κα[τελ]-
  θὼν εἰς Αἴγυπτον ἐβασίλε-
  υσεν·  ἀφ’ οὗ ἔτη ργʹ.
ἀφ’ οὗ Μάριος Ὠστίαν καταλα-
  βόμενος καὶ ἀναγκάσας συν[θέσ]-
10   θαι, οὐκ ἐμμείνας τῆι πίστει
  Ὀκτάουιον ἀπέκτεινεν, Σύλλας
  δ’ ἐπὶ τῆ{ι}ς {²⁶τῆς}²⁶ Ἀττικῆς Ἀθήνας
  ἐξεπολιόρκησεν, ἔτη   ρβʹ.
ἀφ’ οὗ Φιμβρίας Μιθραδάτου στ-
15   ρατόπεδον περὶ Κύζικον
  ἐνίκησεν καὶ Ἴλιον ἐξεπο-
  λιόρκησεν καὶ ὑπὸ Σύλλα
  συνσχεθεὶς ἑαυτὸν ἀνεῖ-
  λεν καὶ Μιθραδάτης πρὸς
20   Σύλλαν συνθήκας ἐποιή-
  σατο καὶ Φιλοπάτωρ τὸ
  δεύτερον εἰς Βιθυνίαν
  κατελθὼν ἐβασίλευσεν καὶ
  Ἀριοβαρζάνης εἰς Καππα-
25   δοκίαν κατήχθη· ἀφ’ οὗ ἔτη ρʹ.
ἀφ’ οὗ Σύλλας Νωρβανὸν νικᾷ
  περὶ Καπύην καὶ Μάριον τὸν
  ὕπατον ἐν Πραινέστωι συν-
  κλείσας διαδιδράσκοντα
30   ἀπέκτεινεν· ἀφ’ οὗ ἔτη  ϙηʹ.
[ἀφ’] οὗ Σύλλας δικτάτωρ ἐγένετο,
[ἔ]τη μέχρι τοῦδε    <ϙ>ζʹ.
[ἀφ’ οὗ Σωτὴρ] ὁ Φύσκων ἐπι-
[κληθεὶς ἀπέθα]ν̣εν, ἔτη ϙϛʹ.
35 [— — — — — — — —]ΙΦΙΛΑ
[— — — — — — — — —]Π̣[— —]
col. II.8 ἀφ’ [οὗ — — — — — — — — —]
  το[— — — — — — — ἔτη — —]
10 ἀφ’ οὗ Σ[όλων archon fuit Athenis et]
  νόμο<υ>scripsit et]
  Ἀνάχαρσις ὁ Σκ̣[ύθης in Graeciam s. Athenas]
  παρεγένετο· ἀφ’ [οὗ ἔτη — —].
ἀφ’ οὗ Κροῖσος Λυδῶν ἐβα[σίλευσεν, ἔτη — —].
15 ἀφ’ οὗ οἱ σοφοὶ ὠνομάσθησαν, [ἔτη — —].
ἀφ’ οὗ Πεισίστρατος ἐτυράννευσ̣[εν ἐν Ἀθή]-
  ναις καὶ Αἴσωπος ὑπὸ Δελφῶν [κατεκρη]-
  μνίσθη, ἔτη   φοθʹ.
ἀφ’ οὗ Κροῖσος Κύρῳ ὑποχείριος [ἐγένετο, ἔτη — —].
20 ἀφ’ οὗ Καμβύσης Αἴγυπτον κατε̣[στρέψατο]
  καὶ Πυθαγόρας ἑάλω, ἔτη φμʹ.
ἀφ’ οὗ Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων [Ἵπ]-
  παρχον τ̣ὸν τύραννον ἀνεῖλον [καὶ]
  Δαρεῖος ἐπὶ Σκύθας διέβη ζεύ[ξ]α[ς τὸν]
25   Κιμμέριον [Β]ώσπορον, ἔτη φκηʹ.
ἀφ’ οὗ Ξέρξης κατ’ Ἄβυδον ζεύξας [τὸν]
  Ἑλλήσποντον διέβη καὶ Θεμ[ισ]-
  τοκλῆς ναυμαχίᾳ τοὺς βαρ[βά]-
  ρους ἐνίκα· ἀφ’ οὗ ἔτη υϙʹ.
30 ἀφ’ οὗ Σωκράτης ὁ φιλόσοφος <κ>[αὶ Ἡρά]-
  κλειτος ὁ Ἐφέσιος καὶ Ἀναξα[γόρας]
  καὶ Παρμενίδης καὶ Ζήνων, ἔτη [— —].
ἀφ’ οὗ ὁ Πελοποννησιακὸς πόλ[εμος]
  ἐνέστη καὶ Θουκυδίδης ἦν, ἔτη [— —].
35 ἀφ’ οὗ Γαλάται Ῥωμαίους νική[σαντες]
  ἔσχον Ῥώμην, ἔτη υαʹ.
[— — — — — — —]ΑΝΕΙΣ[— — — — — —]
Search Help